Com ser un bon líder? Com gestionar un equip per treure-li el màxim rendiment? Com gestionar el lideratge compartit? Un psicòleg esportiu i un preparador físic posaran en acció als participants de la jornada, provocant l’assumpció del lideratge i aconseguint el màxim rendiment de l’equip 

 

Sessions formatives i activitats per la motivació i cohesió d'equips d'empresa

 
L’objectiu de la formació és crear mecanismes per provocar la motivació i cohesió de l’equip de l’empresa aplicant els coneixements a situacions simulades i vivencials
 
Continguts
 • Excel·lència, compromís, innovació, equip
 • Cerca de les fortaleses individuals i de l’equip
 • Desenvolupament de l’esperit d’equip que millora la cultura i productivitat de l’organització
 • Millora la cooperació, comunicació i les relacions professionals entre departaments i entre integrants d’un mateix equip
 • Desenvolupament del lideratge
 • Alineació de l’equip i les persones amb els valors i objectius de l’empresa
 • Facilitació de la resolució de conflictes
 • Creixement exponencial de la confiança, del compromís i de responsabilitat
 • Augment de la cohesió, la motivació i el sentit de pertinença
 
Adaptem les sessions i activitats segons les necessitats específiques de cada empresa, segons:
 • Objectius de la jornada
 • Número de participants
 • Perfil (edat, sexe, rols i càrrecs a l’empresa)
 • Data i temps disponible, 1 o 1/2 jornada