Som consultors especialitzats en el desenvolupament i gestió de productes i destinacions turístiques de Turisme Actiu i Esportiu

 

Desenvolupament i implantació de projectes

Anàlisi de productes, diagnosis, plans de viabilitat econòmica, plans d’usos i desenvolupament, plans de màrqueting comercialització i comunicació.

Dissenyem, gestionem i apliquem les campanyes de màrqueting i ens ocupem de la captació de clients nacionals i internacionals.

 

Creació de productes integrals.

Som uns apassionats del disseny de rutes i xarxes de camins. Hem treballat en el disseny de rutes de senderisme, itineraris de trail running, rutes BTT, rutes de cicloturisme i bicicleta de carretera, rutes a cavall, totes elles georeferenciades i digitalitzades i amb llibre de ruta o roadbook. El disseny d'un itinerari o una xarxa d'itineraris és la peça sobre la que giren la majoria de productes de turisme actiu i esportiu. 

 

Algunes referències de treballs realitzats:

 

Any: 2017 Client: Patronat de Turisme Costa Brava Girona
Secretaria Tècnica del Club de Producte Turisme Esportiu del PTCBG
 
Any: 2016 Client: Diputació de Barcelona
Informe definició model de gestió i pla de viabilitat econòmica per a l’edifici Molí de Mar, Vilanova i la Geltrú, Garraf. (edifici de titularitat pública pel qual es projecta convertir-lo en un alberg especialitzat en turisme esportiu)
 
Any: 2016 Client: Diputació de Barcelona
Informe definició model de gestió per a l’edifici plurifuncional de Vallcebre, Berguedà. (edifici de titularitat municipal pel qual es projecta convertir-lo en un hotel especialitzat en esports outdoor, entre els quals ciclisme de carretera, BTT i Running)
 
Any 2016 Client Diputació de Barcelona
Pla de Viabilitat Econòmica de l’Estació de Santa Maria de Palautordera. (edifici de titularitat municipal pel qual es projecta convertir-lo  en un centre d’esports a la muntanya, entre els quals ciclisme de carretera, BTT i Runnig)
 
Any: 2016  Client Consell Comarcal del Bages
Pla de Senders Turístics del Bages. Per a usos senderistes, BTT, running i eqüestres.
 
Any: 2015, 2016 Ajuntament de Terrassa, Servei de Turisme:
Disseny i execució campanya de promoció Turisme esportiu i entorn natural
 
Any: 2015 Client: Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Planificació i execució de la campanya de promoció turística Trail Running al Vallès Occidental
 
Anys 2013-2015 Client: Centre d’Alt Rendiment Esportiu CAR Sant Cugat:
Assessorament i execució de la campanya per a la captació de training camps internacionals d’alt rendiment esportiu
 

Any: 2014 Client: Ajuntament de Terrassa

Títol: Creació i disseny de l'esdeveniment esportiu Vallès Drac Race

Síntesi: Creació d'un esdeveniment esportiu en format cursa de 2 dies, modalitats trail running i BTT amb l'objectiu de promocionar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Disseny del recorregut. Estimació d'impacte econòmic. Definició dels actius necessaris per a la seva organització. Direcció tècnica de l'esdeveniment. 

 

Any: 2014 Client: Diputació de Barcelona

Títol: Inventari de senyalització de la ruta senderisme els 3 monts

Síntesi: Redacció d'un informe, després d'un exhaustiu treball de camp, sobre l'estat de senyalització implantada a la ruta de senderisme Els 3 monts. Creació d'una BBDD de waypoints, ajust de tracks, georeferenciació de tots els punts crítics per al seguiment de la ruta, creació de nous tracks i ajust dels RoadBooks

 

Any: 2013 Client: Consorci Maresme Costa de Barcelona

Títol: Disseny de la Xarxa de Senderisme del Maresme

Síntesi: Disseny de la xarxa de camins de la comarca, enllaçant tots els seus municipis. Classificació entre aquells camins aptes per a senderisme i BTT. Georeferenciació de la xarxa i redacció del projecte executiu de senyalització, amb geolocalització i continguts de totes les senyals necessàries.

 

Any: 2012 Client: Ajuntament de Vallcebre i Diputació de barcelona

Títol: Pla integral de Turisme Actiu a Vallcebre, definició de la gestió de l'Espai Actiu Vallcebre

Síntesi: Redacció d'un pla on s'identifiquen i s'articulen tots els recursos per al desenvolupament del Turisme Actiu a Vallcebre. El producte turístic resultant és l'Espai Actiu Vallcebre, un espai a l'aire lliure que inclou vies ferrades de tots els nivells, vies d'escalada, descens de barrancs i senderisme. Definició de públics objectius d'acord amb els recursos turístics i equipaments municipals actuals i futurs. Definició de la gestió de l'Espai Actiu Vallcebre i assessorament en el procés de selecció de les empreses concessionàries.

 

Any: 2011 Client: Diputació de Barcelona,

Títol: Pla d'ús del Xalet de Coll de Pal (Berguedà)

Síntesi: Redacció d'un informe on es defineixen 4 possibles usos per a aquest equipament. Definició de les reformes necessàries a l'equipament, públics objectius, desenvolupament de productes associats per a cada un dels 4 usos. Redacció d'un pla de viabilitat econòmica per a cada un dels 4 supòsits.

 

Any 2010: Client: Consorci de Turisme de l'Alt Berguedà

Títol: Pla de Desenvolupament del Turisme Actiu i de Natura a l'Alt Berguedà

Síntesi: Identificació de les potencialitats per desenvolupar productes de turisme actiu i de natura de cada un dels municipis de l'alt Berguedà. Sistematització de dades en fitxes i taules per a una anàlisi global del territori. Identificació de mercats i detecció de públics objectius per ajustar la potencial oferta a les demandes del mercat turístic amb les especifitats del turisme actiu i esportiu.